Woningbouw loopt juist terug.

Het streven van het kabinet om versneld extra woningen te bouwen, raakt juist verder uit zicht.

 

In het eerste kwartaal werden 13% minder bouwvergunningen voor woningen afgegeven, meldt het CBS woensdag, In totaal werden voor 16.600 woningen vergunningen afgegeven. Daarmee is het kabinet uit Koers om de beoogde 100.000 woningen per jaar te halen. In 2030 zouden het er 900.000 extra moeten zijn. Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is een indicator voor het aantal woningen dat in de nabije toekomst gebouwd wordt. Gemiddeld duurt het nog ongeveer twee jaar voordat er iets staat. Woningtransformaties, zoals het omzetten van kantoren in woningen, zitten niet in deze cijfers. Vanuit de bouwsector klinken echter geluiden dat deze transformaties ook eerder zullen af- dan toenemen, gezien het dalend aantal panden dat beschikbaar of geschikt is voor transformatie. Het CBS meldt woensdag verder dat de omzet van de gehele bouwsector in het eerste kwartaal 8,3%  hoger lag dan een jaar geleden. Kleine bouwbedrijven tot tien werkzame personen zagen hun omzet het sterkst stijgen. Hun omzet steeg gemiddeld met 13,6%. Middelgrote bedrijven met tien tot honderd werknemers zetten 4,8% meer om. Het aantal faillissementen in de bouwsector  is in het eerste kwartaal uitgekomen op 77. Dat is bijna evenveel als in het eerste kwartaal van 2021. Toen waren het er 78.