Prijsstijging Nederlandse woningen in Top 3 West-Europa.

Calcase vergeleek dit kwartaal de Nederlandse woningprijsontwikkeling met die van de andere West-Europese landen. In deze vergelijking werden alle grote lidstaten van de EU meegenomen, plus Noorwegen en Zwitserland. Uit onderzoek blijkt dat de Nederlandse woningprijzen met 8,2% zijn gestegen en dat Nederland daarmee tot de top 3 van West-Europa behoort.

Alleen Portugal en Ierland gingen Nederland voor, met een prijsontwikkeling van respectievelijk 12,5% en 11,8% over 2017. Beide landen werden samen met Italië, Griekenland en Spanje het hardst door de kredietcrisis getroffen. Dit had uiteraard ook zijn weerslag op de woningprijzen. Van deze landen liggen de woningprijzen in Portugal en Ierland als eindigen weer boven het niveau van vóór de kredietcrisis.

Recent bekeken