Starterslening voorwaarden veranderen

De starterslening blijft bestaan, maar de fiscale voorwaarden veranderen. Alhoewel de lening voor starters grotendeels haar huidige vorm zal behouden, zullen er een aantal kenmerken wijzigen rondom de fiscale regels. Starters die na 1 oktober 2016 de lening aanvragen, ontvangen automatisch van SVn een offerte met de gewijzigde starterslening voorwaarden.

Voorwaarden starterslening veranderd vooral achter de schermen

De (aankomende) starters die in één van de deelnemende +/- 250 gemeenten wonen, zullen blij zijn met het nieuws dat de lening blijft. De starterslening is namelijk één van de meest bekende en gebruikte opties voor financiële hulp bij het kopen van een huis. Over het algemeen zal de lening blijven zoals we hem nu kennen: Het maximum van de lening blijft 20% van de woningwaarde, de lening blijft de eerste 3 jaar maandlastenvrij en voor gemeenten blijft het mogelijk om voorwaarden op te nemen die alleen voor die gemeente gelden.


De oorzaak van de gewijzigde Starterslening voorwaarden

De belangrijkste wijziging waar (aankomende) starters wat van gaan merken, heeft te maken met de fiscale regels. In 2013 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de fiscale regels voor hypotheekrenteaftrek. Om voor deze aftrek in aanmerking te komen, moesten hypotheken verplicht annuïtair of lineair worden afgelost. Hierop werd in 2014, voor een periode van 3 jaar, een uitzondering op gemaakt voor startersleningen. Deze uitzondering zal eindigen 
op 31 december 2016.


De Combinatielening als oplossing

Om de lening de eerste 3 jaar maandlastenvrij te houden, moest er een ‘truc’ worden uitgehaald. De Combinatielening is hier het resultaat van, waaruit de verplichte aflossing van de starterslening wordt betaald. Naast de hypotheek gaat de starter dus een extra lening aan die de verplichte aflossing van de starterslening ‘betaald’. De lening blijft zo voldoen aan de verplichte aflossingsregels.


Geen hypotheekrenteaftrek op Combinatielening

Alhoewel starters blij zullen zijn met het feit dat de starterslening blijft, is er wel een nadeel aan het nieuwe systeem. De nieuwe Combinatielening komt namelijk niet in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek omdat de lening in box 3 valt. Voor de starter kan dit een beperkt financieel nadeel betekenen. 

Wanneer een starter nog wel voordeel wil halen uit de hypotheekrenteaftrek, zal de starter rekening moeten houden met twee data: zo moet de hypotheekakte uiterlijk op 31 december 2016 passeren en moet de aanvraag voor 1 oktober 2016 compleet bij het SVn binnen zijn. 


Starterslening voorwaarden op de achtergrond gewijzigd

De starterslening voorwaarden blijven op de voorgrond zo goed als hetzelfde, maar op de achtergrond zijn er nu fiscale aanpassingen gedaan om toch te blijven voldoen aan de verplichte aflossingsregels.