Overzicht energiebesparende voorzieningen en bedragen op NHG-website.

 

Om de klimaatdoelstellingen te behalen, moeten de komende jaren heel veel energiebesparende maatregelen worden getroffen en gefinancierd. Steeds meer huiseigenaren vragen hierom. Zij willen profiteren van een lagere energierekening en een comfortabeler huis. Als bij de koop van de woning energiebesparende voorzieningen worden getroffen, mag er meer hypotheek worden geleend. Dat geldt ook voor een NHG-hypotheek. Maak de koper attent op de aanvullende mogelijkheden voor financiering van Energiebesparende voorzieningen. Stichting Waarborgfonds Eigen Woning heeft op de NHG-Website een overzicht gezet om welke bedragen en voorzieningen het gaat.