Weinig WOZ-kennis, trage verwerking bewaar

Bijna de helft van de huiseigenaren heeft geen of onvoldoende kennis hoe de WOZ-waarde van hun huis wordt vastgesteld. Dat blijkt uit onderzoek van het consumentenprogramma Radar onder ruim 16.00 huiseigenaren. Consumentenprogramma Kassa meldt dat gemeenten erg traag zijn met het verwerken van bezwaren tegen WOZ-beschikkingen. Kassa concludeert dit op basis van eigen onderzoek en gegevens van de Waarderingskamer, die namens de overheid toeziet op de uitvoering van de Wet Waardering onroerende zaken.

Huizenbezitters krijgen jaarlijks aan het begin van het jaar de WOZ-beschikking van hun gemeente waarin de geschatte waarde van hun woning staat. 90% van de ondervraagden heeft inmiddels de beschikking ontvangen. 57% is op de hoogte hoe de WOZ-waarde tot stand komt, 43% weet dat niet of niet precies, 60% van de huiseigenaren zegt dat de schatting realistisch is, 22% vindt de waarde te hoog, 11% te laag. Volgens Radar dient maar de heft bezwaar in als de WOZ-waarde te hoog of te laag wordt ingeschat. Daarmee laten ze veel geld liggen, stelt Radar. 

Recent bekeken